Ý nghĩa của các em có hoàn cảnh đặc biệt

Có rất nhiều em cần sự hỗ trợ ngay và luôn, không thể chờ đợi. Ngoài việc có thể lập tức trích quỹ chúng ta cũng nên đưa thông tin hỗ trợ trực tiếp cho các em trên web. Vừa đảm bảo tính chính thống vừa hỗ trợ dài hơi cho các em hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang sẽ sử dụng cookies để tăng tốc đô trải nghiệm, bằng việc chọn "Accept" bạn sẽ có tốc độ tải trang tốt hơn & hoàn toàn bảo mật.