Em găp khó khăn lớn

 

Tiêu đề thư là phần ở trên cùng của một tờ giấy (văn phòng phẩm). Tiêu đề thư thường bao gồm tên và địa chỉ, biểu trưng và thiết kế của công ty và đôi khi có cả họa tiết nền.

Thuật ngữ “tiêu đề thư” thường được sử dụng để chỉ tất cả tờ giấy được in với một tiêu đề. Nhiều công ty và cá nhân thích tạo một mẫu tiêu đề trong trình xử lý văn bản hoặc ứng dụng phần mềm khác.

Nó thường bao gồm các thông tin tương tự giấy in sẵn nhưng không có chi phí bổ sung. Tiêu đề thư sau đó có thể được in trên phong bì (hoặc giấy thường) khi cần trên thiết bị đầu ra nội bộ hoặc gửi bằng điện tử. Tiêu đề thư thường bao gồm tên và địa chỉ, biểu trưng và thiết kế của công ty và đôi khi có cả họa tiết nền.