150000

Nước cốt dâu tằm và nước cốt nho do chính sư cô Siêu Nghiêm ở Đà Lạt tự tay làm. Sư cô gửi để chúng em tiến hành bán gây quỹ cho các bé ạ.

Hết hàng

Mã: NCDN Danh mục:
Trang sẽ sử dụng cookies để tăng tốc đô trải nghiệm, bằng việc chọn "Accept" bạn sẽ có tốc độ tải trang tốt hơn & hoàn toàn bảo mật.