Em học lớp 4B, trong khi các bạn cũ lên lớp 5C. Dẫu vậy, tình bạn của Linh với các bạn vẫn không phai mờ.

Ánh Ngọc, cô bạn thân của Ngọc Linh từ khi lên 5 đã bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, mang niềm vui bất ngờ cho Linh.